Kategorie kurzů

Katedra informačních technologií a technické výchovy 
 centrum distančních oporTento kurz je otevřen i pro hostySouhrn
 DPS - technologie ve vzdělávání ZS+LS 2011/2012Tento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
 DPS - Pedagogika ZS+LS 2011/2012Tento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn

Učitelství odborných předmětů 
 DPS - Sociální pedagogika LS 2013 (UOP)Souhrn
 DPS - Pedagogická praxe s reflexí LS 2013 (UOP)Souhrn
 DPS - Didaktika odborného vzdělávání LS 2013 (UOP)Souhrn
 DPS - Psychologie pro pedagogy LS 2013 (UOP)Souhrn
 DPS - Psychologie pro pedagogy ZS 2012 (UOP)Souhrn
 DPS - Společnost a vzdělávání ZS 2012 (UOP)Souhrn
 DPS - Úvod do studia ZS 2012 (UOP)Souhrn
 DPS - Didaktika odborného vzdělávání ZS 2012 (UOP)Souhrn
 DPS - Pedagogika LS 2012/2013 (UOP)Tento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
 DPS - Pedagogika ZS 2012/2013 (UOP)Tento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
 DPS - Technologie ve vzdělávání LS 2012/2013 (UOP)Tento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
 DPS - Technologie ve vzdělávání ZS 2012 (UOP)Tento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
 DPS - Seminář ke zpracování závěrečné práce ZS 2012 (UOP)Tento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn

Učitelství praktického vyučování 
 DPS - Didaktika odborného výcviku ZS 2012 (UPV)Souhrn
 DPS - Technologie ve vzdělávání ZS 2012 (UPV)Tento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
 DPS - Pedagogika ZS 2012/2013 (UPV)Tento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
 DPS - Technologie ve vzdělávání LS 2012/2013 (UPV)Tento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
 aDPS - Didaktika odborného vzdělávání ZS 2012 (UPV)Souhrn
 aDPS - Didaktika odborného vzdělávání LS 2013 (UPV)Souhrn
 DPS - Psychologie pro pedagogy ZS 2012 (UPV)Souhrn
 aDPS - Psychologie pro pedagogy LS 2013 (UPV)Souhrn
 aDPS - Společnost a vzdělávání ZS 2012 (UPV)Souhrn
 DPS - Úvod do studia ZS 2012 (UPV)Souhrn
 DPS - Sociální pedagogika LS 2013 (UPV)Souhrn
 aDPS - Pedagogická praxe s reflexí LS 2013 (UPV)Souhrn
 DPS - Seminář ke zpracování závěrečné práce ZS 2012 (UPV)Tento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
 DPS - Pedagogika LS 2012/2013 (UPV)Tento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn

Učitelství odborného výcviku 
 aDPS - Didaktika odborného vzdělávání LS 2013 (UOV)Souhrn
 DPS - Technologie ve vzdělávání LS 2012/2013 (UOV)Tento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
 DPS - Technologie ve vzdělávání ZS 2012 (UOV)Tento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
 DPS - Pedagogika ZS 2012/2013 (UOV)Tento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
 aDPS - Didaktika odborného vzdělávání ZS 2012 (UOV)Souhrn
 DPS - Psychologie pro pedagogy ZS 2012 (UOV)Souhrn
 aDPS - Psychologie pro pedagogy LS 2013 (UOV)Souhrn
 aDPS - Společnost a vzdělávání ZS 2012 (UOV)Souhrn
 DPS - Úvod do studia ZS 2012 (UOV)Souhrn
 DPS - Sociální pedagogika LS 2013 (UOV)Souhrn
 aDPS - Pedagogická praxe s reflexí LS 2013 (UOV)Souhrn
 DPS - Seminář ke zpracování závěrečné práce ZS 2012 (UOV)Tento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
 DPS - Pedagogika LS 2012/2013 (UOV)Tento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 

ZUŠ 
 Biologie dítěte [OPUP32016]
 Český jazyk a kultura mluveného projevu [OPUP32009]
 Didaktika výtvarné výchovy I. [OPUP32005]
 Didaktika výtvarné výchovy II. [OPUP32020]
 Filosofie výchovy [OPUP32013]
 Hodnotová etika a učitelství [OPUP32014]
 Metodika k závěrečné práci [OPUP32015]
 Obecná pedagogika a kapitoly z dějin výchovy [OPUP32002]
 Pedagogická praxe [OPUP32018]
 Pedagogicko psychologická diagnostika [OPUP32010]
 Praktický seminář - vybrané výtvarné techniky I. [OPUP32006]
 Problematika nadaných dětí [OPUP32011]
 Psychologie vývojová a osobnosti [OPUP32007]
 Sociálně osobnostní profil pedagoga, pedagogická komunikace [OPUP32004]
 Sociální pedagogika a sociologie výchovy [OPUP32003]
 Školské právo [OPUP32019]
 Úvod do speciální pedagogiky [OPUP32012]
 Úvod do studia [OPUP32001]

UVVP 
 Biologie dítěte [OP2S32007]
 Český jazyk a kultura mluveného projevu [OP2S32008]
 Filosofie výchovy a hodnotová etika učitelství [OP2S32009]
 Metodika k závěrečné práci [OP2S32010]
 Obecná didaktika [OP2S32006]
 Obecná pedagogika a dějiny pedagogiky [OP2S32002]
 Oborové didaktiky I. / Anglický jazyk [OP2S32017]
 Oborové didaktiky I. / Biologie [OP2S32017]
 Oborové didaktiky I. / Dějepis [OP2S32017]
 Oborové didaktiky I. / Chemie [OP2S32017]
 Oborové didaktiky I. / Informační technologie [OP2S32017]
 Oborové didaktiky I. / Matematika [OP2S32017]Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 Oborové didaktiky I. / Občanská výchova [OP2S32017]
 Oborové didaktiky I. / Výchova ke zdraví [OP2S32017]Tento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
 Pedagogická praxe [OP2S32018]
 Pedagogicko psychologická diagnostika [OP2S32013]
 Psychologie vývojová a osobnosti [OP2S32004]
 Sociální a pedagogická psychologie [OP2S32005]
 Sociologie výchovy a sociální pedagogika [OP2S32014]Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 Specifické poruchy učení a chování [OP2S32015]
 Školské právo [OP2S32012]
 Uvedení do speciální pedagogiky [OP2S32011]
 Úvod do studia [OP2S32001]

Archiv 
Katedra pedagogiky 

Vychovatelství 
 Úvod do studiaSouhrn
 Filozofické základy výchovySouhrn
 Seminář k závěrečné práciSouhrn
 Biologie člověka a zdravovědaSouhrn
 Úvod do pedagogikyTento kurz je otevřen i pro hostySouhrn
 Základy sociální pedagogikySouhrn
 Pedagogika volného časuSouhrn
 Úvod do psychologieSouhrn
 Vývojová psychologieSouhrn
 Řízení výchovy a vzděláváníSouhrn
 Základy speciální pedagogikySouhrn
 Sociální a pedagogická psychologieSouhrn
 Metodiky zájmových činnostíSouhrn
 Specializace v zájmových činnostechSouhrn
 Pedagogická praxeSouhrn

Pedagog volného času 
 Úvod do studiaSouhrn
 Seminář k závěrečné práciSouhrn
 Proseminář k pedagogické praxiSouhrn
 Biologie člověka a hygienaSouhrn
 První pomoc a ochrana zdravíTento kurz je otevřen i pro hostyTento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
 Environmentální výchovaSouhrn
 Úvod do pedagogikySouhrn
 Sociální pedagogikaSouhrn
 Pedagogika volného časuSouhrn
 Úvod do psychologieSouhrn
 Řízení výchovy a vzděláváníSouhrn
 Kapitoly ze speciální pedagogikySouhrn
 Sociální a pedagogická psychologieSouhrn
 Základy didaktikySouhrn
 Zdravý životní styl a výchova ke zdravíSouhrn
 Osobnostně sociální rozvojSouhrn
 Pedagogická praxeSouhrn
 Reflektivní seminář k pedagogické praxiSouhrn