Kurzy 
Biologie dítěte [OPUP32016]
Český jazyk a kultura mluveného projevu [OPUP32009]
Didaktika výtvarné výchovy I. [OPUP32005]
Didaktika výtvarné výchovy II. [OPUP32020]
Filosofie výchovy [OPUP32013]
Hodnotová etika a učitelství [OPUP32014]
Metodika k závěrečné práci [OPUP32015]
Obecná pedagogika a kapitoly z dějin výchovy [OPUP32002]
Pedagogická praxe [OPUP32018]
Pedagogicko psychologická diagnostika [OPUP32010]
Praktický seminář - vybrané výtvarné techniky I. [OPUP32006]
Problematika nadaných dětí [OPUP32011]
Psychologie vývojová a osobnosti [OPUP32007]
Sociálně osobnostní profil pedagoga, pedagogická komunikace [OPUP32004]
Sociální pedagogika a sociologie výchovy [OPUP32003]
Školské právo [OPUP32019]
Úvod do speciální pedagogiky [OPUP32012]
Úvod do studia [OPUP32001]